Julekalender:
 
Dorte Bæk Termansen
 
Mail: best4@vardehk.dk
Mobil: 21227610
 
 
Klubbens revisorer:
 
Ole Eg
Preben Hansen